Künstler China

Chen Xi 
Beijing , * 1968

Zhang Guiming
Shanghai; 1939-2014

Han Tian Heng
Shanghai , * 1940

Wang Tiantian
Beijing , * 1974

Gao Qian
Beijing , * 1957

Jiang Zhixin
Beijing, *1949

Wu Yi
Beijing, *1966

Liang Quan
Shenzhen, *1948

Wu Haizhou
Beijing , *1978

Zhou Dong
Beijing ,  * 1980

A Hai
Nanjing ,  * 1963

Ma Shuqing
Beijing  , *1956

Wang Yuping
Beijing , *1962

Lin Haizhong
Hangzhou, *1968

He Kun
Yunnan , * 1962

Zhang Wan
Tianjin , * 1973

Yang Yang
Beijing , * 1969

Zhou Shi Lin
Tianjin , *

Xie Dongming
Beijing , * 1956

Wang Meng Qi
Shanghai, * 1947

Cui Guotai
Beijing , * 1964

Wei Qingji
Guangzhou, * 1971

Xu Hongwen
Beijing , * 1960

Zhu Zhengeng
Wuhan 1939-2012

Wang Mengsha
Wuxi , * 1982

Qin Xiujuan
Qiqihar, * 1985

Shen Ling
Liaoning, * 1965

Shen Qin
Suzhou, *1974

Dong Ze 
Shandong , * 1955

Yang Gang
Beijing , * 1946

Feng Jia Li
Beijing , * 1963

Qi Hai Ping
Tianjin , *

Wu Song
Chongqing, *1962

Cheng Dali
Beijing  * 1946

He Weina
Beijing, * 1968

Huang Yue
Chongqing, * 1963

Ma Jun
Tianjin , * 1975

Yuan Yunsheng
Beijing ,  *1937

Li Daiyun
Beijing ,  * 1977

Wang Chuan
Chengdu , * 1953

Zhu Yamei
Wuhan,

Liu Yang
Huludao , *1985

Yang Chunhua
Nanjing, * 1953

Zhou Yiqing
Wuxi , * 1952

Dao Zi
Qingdao * 1956